IES VALADARES

IES VALADARES

martes, 6 de octubre de 2015

NORMATIVA DA BIBLIOTECA


  1. Os materiais catalogados da biblioteca están a disposición de toda a comunidade educativa (alumnos, docentes, pais e persoal non docente) para o seu uso, tanto na propia biblioteca como no servizo de préstamo.
  2. Poden prestarse para o seu uso en casa todos os materiais catalográficos destinados a ese fin (en xeral, todo o fondo menos dicionarios, enciclopedias e atlas) por un periodo de dez días naturais, prorrogables por outros dez. Unha mesma persoa pode ter ata dous libros en préstamo ao mesmo tempo.
  3. En sala poden consultarse todos os fondos, comprometéndose o usuario a depositar o material no lugar do que o colleu.
  4. Nos periodos vacacionais (Nadal, Entroido, Semana Santa e verán), os usuarios poden usar o préstamo durante cada un deses periodos. A devolución do material prestado deberá producirse o primeiro día hábil tras as vacacións.
  5. O retraso na devolución dun libro ou otro material sancionarase coa imposibilidade doutro préstamo por idéntico número de días da demora.
  6. O deterioro intencionado, agás o derivado do uso habitual, e o extravío do material prestado sancionarase co importe correspondente dese material.

No hay comentarios:

Publicar un comentario